For å legge til ny medarbeider i Ordrestyring går du inn på menyen Medarbeider på venstre side.


  1. Klikk på Opprett og deretter Medarbeider


  2. I neste skjermbilde fyller du ut de opplysningene som er nødvendig. De som er merket med rød stjerne.


  3. Sett hake i feltet for Legg til lønnsinformasjon nå. Her legger du inn de kategoriene som den ansatte skal ha tilgjengelig.


  4.  Når opplysningene er lagt inn med kategorier og beløp, trykker du på Opprett medarbeider.


  5. Nå kan man gå videre for å legge inn mer informasjon på medarbeideren. Hvis vedkommende skal føre timer i OS-app, må det legges inn tilganger og passord. Når du står i oversikt over medarbeidere, klikker du på medarbeideren du nettopp opprettet


  6. Under Oversikt kan du legge inn kontaktinformasjon på medarbeideren. F.eks. tlf.nr og epost. Legger du inn epost under Privat E-post kan du i systeminnstillinger legge inn at det skal sendes Timerapport til medarbeideren.


  7. Under Lønn kan du legge inn informasjon om hvor mange feriedager vedkommende har. Her vises også informasjon om kategorier og her legger man inn satser på de ulike kategoriene på hver enkelt medarbeider.


  8. Timer - Her vises timene til medarbeideren. Du kan filtrere på datoer og lage ditt eget filter hvis ønskelig.


  9. Innstillinger - Her har du mulighet til å legge inn eller endre passord for brukeren.


  10. Dokumentasjon - Her kan du legge inn papirer som tilhører medarbeideren. Det kan f.eks. være sykmeldinger eller lignende.