Når man skal opprette en a konto-faktura i Ordrestyring, starter man i Ordre-bildet og trykker Fakturautkast.

Skriv inn ønsket tekst i beskrivelsesfeltet (1).
Hvis det allerede finnes linjer i fakturautkast som ikke skal være med, markere disse (2). Trykk Slett for å slette timer- og materiell-linjene. 

Ønsket tekst er skrevet inn.

Trykk 'Registrer materiale'.

En ny linje kommer fram, der man kan skrive inn ønsket Beskrivelse (1) og taste inn a konto-beløpet i Pris-feltet (2).
Om Salgskonto-feltet (3) ikke er utfylt, vil standard inntektskonto (konto 3000) og 25% mva. Hvis det f.eks. skal faktureres som mva-fritt, velger man konto 3100 her.
Trykk +-ikonet (4) for å lagre linjen.

Trykk 'Vis eksempel' for å se proformaen.


Hvis man synes at den ser OK ut, trykker man 'Opprett A-konto'.

Fakturaen er opprettet og et 'Send faktura'-bilde vises til høyre i skjermbildet. Her kan man velge hvordan fakturaen skal sendes.
Scroll nedover og trykk 'Send faktura'.