Det er mulighet for jevnlig automatisk utsendelse av timerapport til den ansatte når
parameteret 'Send ansatte automatisk en timerapport den siste dagen i måneden på deres private e-post'
er merket i Innstillinger -> Systemkonfigurasjon, Timerapport.
Her er det valgt Ukentlig utsendelse.

E-post-adressen til den ansatte må da være satt opp i Medarbeidere, den aktuelle ansatte, feltet PRIVAT E-POST.


Rapporten ser slik ut: