Teams - Best practise

Her gir vi deg en enkel oversikt over hvordan du raskt og enkelt kommer i gang med Teams. For å få tilgang til Teams kreves det en egen lisens på bruker. Ta kontakt med support for å verifisere.

Når tilgang er gitt, vil du ha et eget ikon for Teams eller logg deg inn på office.com for å laste ned. Logg inn med ditt brukernavn(epost-adresse) og passord. 1. Team

  Et Team er en form for grupperom hvor flere personer kan kommunisere og dele innhold på tvers av organisasjonen. Vi ønsker at færrest mulig enkeltpersoner oppretter egne Team. Skal det opprettes Team skal de inneholde firmanavn og id i parentes. Dette for å ivareta sikker og god håndtering av data som blir lagret i gruppene og at det kun er medlemmer av bedriften som har tilgang til teamet.

   

  Inne på et Team kan du se alle kanalene for kommunikasjon i spalten til venstre. Kanalene fungerer likt som chatten, men her ser alle i Teamet meldingene som blir skrevet. Hvis man skal sende en melding til/eller nevne en enkeltperson, kan man «tagge» dem ved å begynne setningen med @ etterfulgt av navn på person. Da vil personen du tagger få et varsel. Du kan også tagge hele Teamet ved å skrive @ etterfulgt av navnet på teamet. Da vil alle i teamet få varsel.

        
 2. Filer

  Hver kanal i venstre spalte har egne faner i toppen hvor man blant annet kan finne og dele filer. Bygg opp en god filstruktur som du/dere er komfortabel med. Det enkle er ofte det beste.

 3. Chat

  Chat-funksjonen er lik mange andre. Man kan sende direktemeldinger til enkeltpersoner, eller til flere. Man kan dele bilder, dokumenter osv direkte i chatten.

  For å starte en ny chat, klikker du på knappen oppe til venstre, siden av søkefeltet. Deretter skriver du inn navn/e-postadressen til personen du skal chatte med. Her kan du legge til flere personer.


  Hvis du ønsker å legge til en eller flere personer i en chat man allerede har startet med en enkeltperson, klikker du på ikonet helt oppe i høyre hjørne. Husk at den du legger til da vil se det som tidligere er skrevet.


 4. Arrangere møte
  Skal man invitere til et møte fra Teams gå inn på Kalender og klikk nytt møte.  Skriv inn tittel på møtet, epost-adresser til de du skal invitere, dato og tidspunkt og ev tekst. Deretter trykke du Lagre.  Det er også mulig å invitere til Teams-møte fra Outlook. For å gjøre det må du trykke på ikonet for Nytt Teams-møte inne i Outlook. Fyll inn det som trengs og trykk Send. 5. Bli med i møte
  For å bli med i et møte du er innkalt til går du til Kalender, dobbelklikker på møtet og trykker på Bli med.  Har du mottatt mail med invitasjon til å delta i et Teams-møte, ligger det link i mailen som man må trykke på.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.