Denne rapporten viser tall fra regnskapet i definert tidsrom.

Rapporten er delt inn i flere sider:


Resultat hittil i år

Viser oppsummert hovedtall for resultatregnskap. Her kan man holde musen over spørsmålstegnet på kortene øverst i rapporten for å se en popup som viser detaljer per måned og samme måned foregående år

Resultat per måned

Viser i tabellform måned for måned med mulighet for å drille ned i kontogrupper. Denne siden er ment som et direkte alternativ til "Enkel resultatrapport" som ligger i Excel rapportpakken. I tillegg til kortene og spørsmålstegnet som beskrevet over kan man her drille ned i detaljer, og om ønskelig kan man høyreklikke i tabellen og velge Vis - Alle for å åpne opp alle detaljer


Balanse

Viser nøkkeltall og i all hovedsak som omhandler balansen.

Her kan man holde musepekeren over søylene for likvide midler for å se hva som påvirker dette tallet:


Man kan også holde musepekeren over spørsmålstegnet i boksen som viser nøkkeltallene for å se en beskrivelse av nøkkeltall og hva som påvirker disse:


Merk at når man ser på tall på kontonivå så er det samme fortegn som i regnskapet, altså at negative tall er inntekt og positive tall er kostnad