Finansrapport

Denne rapporten viser tall fra regnskapet i definert tidsrom.

Rapporten er delt inn i flere sider:


Resultat hittil i år

Viser oppsummert hovedtall for resultatregnskap. Her kan man holde musen over spørsmålstegnet på kortene øverst i rapporten for å se en popup som viser detaljer per måned og samme måned foregående år

Resultat per måned

Viser i tabellform måned for måned med mulighet for å drille ned i kontogrupper. Denne siden er ment som et direkte alternativ til "Enkel resultatrapport" som ligger i Excel rapportpakken. I tillegg til kortene og spørsmålstegnet som beskrevet over kan man her drille ned i detaljer, og om ønskelig kan man høyreklikke i tabellen og velge Vis - Alle for å åpne opp alle detaljer


Balanse

Viser nøkkeltall og i all hovedsak som omhandler balansen.

Her kan man holde musepekeren over søylene for likvide midler for å se hva som påvirker dette tallet:


Man kan også holde musepekeren over spørsmålstegnet i boksen som viser nøkkeltallene for å se en beskrivelse av nøkkeltall og hva som påvirker disse:


Merk at når man ser på tall på kontonivå så er det samme fortegn som i regnskapet, altså at negative tall er inntekt og positive tall er kostnad


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.