Denne rapporten viser alle timer som er ført i definert tidsrom.

Den har flere sider som viser forskjellige detaljnivå og er strukturert slik at det mest overordnete vises først og deretter mer og mer detaljert.


Faktureringsgrad

Viser fordeling av timer basert på om de er satt opp som "01-Fakt" eller "02-Ikke fakt", timer som IKKE har angitt Rapportgruppe vises ikke på denne siden.


Produktivitet

Denne siden viser fordelingen av timer basert på hvilken Produktivitetsgruppe kategoriene er koblet mot, kategorier som IKKE har angitt Produktivitetsgruppe blir ikke tatt med på denne siden i rapporten.


Kategori

Denne siden viser alle timer som er ført og hvordan de fordeler seg per kategori over tid, prosjekter og kategorier. Her er altså alle timer med uansett hvilken kategori de er ført mot.

Husk at man kan klikke på alle elementer i rapporten for å gjøre filtreringer.


Timeliste

På denne siden kan du se timeliste og hvordan timene fordeler seg per måned per ansatt og prosjekt. Her er altså alle timer med uansett hvilken kategori de er ført mot. 

Man kan også klikke på pilen for å drille ned i feks måneder, om du klikker på pilen og deretter på en måned så vil du per uke og klikker du på en uke får du timene per dag. For å bla tilbake igjen klikker du på pilen som peker oppover.

Husk at man alltid kan trykke på "Tilbakestill" for å komme tilbake til standard-visningen av rapportene.