Denne rapporten viser alle transaksjoner i angitt tidsrom inkludert utgående faktura. Den sier altså noe om hvor mye som er tilført/produsert med nedbrytning på prosjektleder, sorteringsfelt, kundegruppe, prosjekter kunder osv.


NB! Rapporten viser også "Fakturareserve", for at dette tallet skal beregnes må man benytte funksjonen i AX "Periodisering" samt at kontoplanen er korrekt satt opp. Kontakt support ved behov for mer informasjon


Rapporten har flere sider:


Ansvarlig montør

Viser en graf over antall prosjekter per ansvarlig montør, fint for å se om det er noen som har for mange pågående prosjekter.

NB! Listen over prosjekter inneholder kun prosjekter med transaksjoner, dermed kan det i grafen feks vises 7 prosjekter på en ansvarlig montør, mens det i listen bare fremkommer 6 prosjekter dersom ett prosjekt ikke har noen transaksjoner.