Denne rapporten viser alle prosjekter som er avsluttet innenfor gitt tidsrom, og tar da med seg ALLE transaksjoner for de prosjektene. Med andre ord om et prosjekt er avsluttet i november 2020 så vil det komme med om datointervallet i rapporten er innenfor, og alle transaksjoner legges til grunn selv om det er timer, varer, utgift og utgående faktura fra flere år tilbake i tid.


Avsluttet dato blir automatisk satt av systemet første gang man avslutter et prosjekt, det er derfor en potensiell feilkilde i at et prosjekt er avsluttet og deretter åpnet igjen for å så bli avsluttet i annen periode - her er det første gang man avslutter som betyr noe.


Man kan manuelt endre denne datoen i AX: