Overordnet rutine ved varetelling

Man kan utføre og registrere varetelling på flere måter.
Her er en overordnet rutine for forberedelser og etterarbeid uavhengig av registreringsmåte.

Gå inn på aktuell link på den varetellingsmåten som er aktuell hos dere.

Forberedelser:

 1. Postere alle innkommende fakturaer med fakturadato i opptellingsåret.
  Startside -> Firmabunker -> Åpne eFaktura (eventuelt Eye-share og postering i AX)
 2. Rydd opp i åpne bestillinger 
  Startside -> Firmabunker -> Åpne bestillinger
 3. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling (31.12.20xx) 
  Lagerstyring -> Periodisk -> Lukking og justering
 4. Ta ut lagerrapport per dato for varetelling (31.12.20xx)
  Lagerstyring -> Rapporter -> Status -> Lagerverdi -> Lagerverdi etter lagerdimensjon

NB! Det er viktig at det ikke posteres lagertransaksjoner før alle tellinger er ferdig og avklart.
NB! Det er anbefalt å kun telle ett lager om gangen.
NB! Varetellingen skal ha dato i opptellingsåret, senest 31.12.


Varetellingsmåter:
A. Varetelling registrering i AX, for de som har lagerstyring
B. Varetelling registrering i AX, for de som ikke har løpende lagerstyring
C. Varetelling registrering i SpeedyCraft
D. Varetelling, registreres av Elkonor Support


Etterarbeid:

 1. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling
 2. Ta ut lagerrapport per dato for varetelling og verifiser at tallene ble riktig
 3. Send ut varebeholdning til SpeedyCraft (ikke nødvendig for de som gjør varetelling i SpeedyCraft)
  I AX: SpeedyCraft -> Periodisk -> Til SpeedyCraft -> Lagerbeholdninger
 4. Kjør lukking av lager
  Lagerstyring -> Periodisk -> Lukking og justering

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.