Varetelling registrering i SpeedyCraft

Forberedelser:

 1. Postere alle innkommende fakturaer med fakturadato i opptellingsåret.
  Startside -> Firmabunker -> Åpne eFaktura (eventuelt Eye-share og postering i AX)
 2. Rydd opp i åpne bestillinger 
  Startside -> Firmabunker -> Åpne bestillinger
 3. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling (31.12.20xx) 
  Lagerstyring -> Periodisk -> Lukking og justering
 4. Ta ut lagerrapport per dato for varetelling (31.12.20xx)
  Lagerstyring -> Rapporter -> Status -> Lagerverdi -> Lagerverdi etter lagerdimensjon

NB! Det er viktig at det ikke posteres lagertransaksjoner før alle tellinger er ferdig og avklart.
NB! Det er anbefalt å kun telle ett lager om gangen.
NB! Varetellingen skal ha dato i opptellingsåret, senest 31.12.


Før telling

Sjekk at parameteret for automatisk postering av tellejournal ikke er markert. Da vil du ha mulighet til å gjøre endring i journalene før postering.
I AX: SpeedyCraft -> Oppsett -> SpeedyCraft parametre, Journal-folder. 

Følgende tre jobber skal kjøres i AX slik at SpeedyCraft blir klar til telling:

 1. SpeedyCraft -> Periodisk -> Til SpeedyCraft -> Varer (tar ca 6 - 8 timer)
 2. SpeedyCraft -> Periodisk -> Til SpeedyCraft -> Varer per leverandør (tar ca 8 - 10 timer)
 3. SpeedyCraft -> Periodisk -> Til SpeedyCraft -> Lagerbeholdninger

Om du ønsker bistand fra Elkonor Support til å kjøre disse, bestill i så fall dette i god tid før varetelling.Nullstilling av lager, gjelder kun for firma uten løpende lagerstyring

 1. Lagerstyring -> Periodisk -> NaviCom bransjeløsning -> Fjern opptelling startet, OK.
 2. Lagerstyring -> Journaler -> Vareopptelling -> Opptelling
  Opprett en tellejournal med alle lagrene i samme journal med dato for varetelling (31.12.20xx).
  Markere alle linjene og trykk på knappen 'Nullstill beholdning'. Antallet settes da til samme antall som står i 'Beholdning', med med fortsatt fortegn.
  Poster journalen.
 3. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling
 4. Kjør lagerrapport per dato for varetelling, og se at rapporten er tom.


Varetelling med registrering i SpeedyCraft

 1. Utfør tellingen i SpeedyCraft
 2. Etter telling i SpeedyCraft, gå inn i AX: SpeedyCraft -> Periodisk -> Import fra SpeedyCraft
  Denne kan du kjøre manuelt, eller vente på den automatiske importen som går hver time.
 3. Etter at importen er kjørt, vil det ligge opptellingsjournal i Lagerstyring -> Journaler -> Vareopptelling -> Opptelling
 4. Kontrollere journalen(e), sjekk at det er korrekt dato (senest 31.12.20xx).
  Datoen kan eventuelt endres ved å trykke på knappen 'Velg ny transaksjonsdato'.
 5. Når journalen ser ok ut, trykk Poster. 


For firma uten løpende lagerstyring:
- Dersom du kjørte nullstilling for ett lager, gjenta Nullstilling-punktene 1 - 4 og Varetelling-punktene 1 - 5 for hvert lager.
- Dersom du kjørte nullstilling for alle lagre samtidig, gjenta Varetelling-punktene 1 - 5 for hvert lager.


For firma med løpende lagerstyring:
- Gjenta Varetelling-punktene 1 - 5 for hvert lager.Etterarbeid:

 1. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling
 2. Ta ut lagerrapport per dato for varetelling og verifiser at tallene ble riktig
 3. Kjør lukking av lager
  Lagerstyring -> Periodisk -> Lukking og justering

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.