Varetelling registrering i AX, for firma uten løpende lagerstyring

Forberedelser:

 1. Postere alle innkommende fakturaer med fakturadato i opptellingsåret.
  Startside -> Firmabunker -> Åpne eFaktura (eventuelt Eye-share og postering i AX)
 2. Rydd opp i åpne bestillinger 
  Startside -> Firmabunker -> Åpne bestillinger
 3. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling (31.12.20xx) 
  Lagerstyring -> Periodisk -> Lukking og justering
 4. Ta ut lagerrapport per dato for varetelling (31.12.20xx)
  Lagerstyring -> Rapporter -> Status -> Lagerverdi -> Lagerverdi etter lagerdimensjon

NB! Det er viktig at det ikke posteres lagertransaksjoner før alle tellinger er ferdig og avklart.
NB! Det er anbefalt å kun telle ett lager om gangen.
NB! Varetellingen skal ha dato i opptellingsåret, senest 31.12.
NB! Nullstill lager før telling.


Nullstilling av lager, for firma uten løpende lagerstyring

 1. Lagerstyring -> Periodisk -> NaviCom bransjeløsning -> Fjern opptelling startet, OK.
 2. Lagerstyring -> Journaler -> Vareopptelling -> Opptelling
  Opprett en tellejournal med alle lagrene i samme journal med dato for varetelling (31.12.20xx).
  Markere alle linjene og trykk på knappen 'Nullstill beholdning'. Antallet settes da til samme antall som står i 'Beholdning', med med fortsatt fortegn.
  Poster journalen.
 3. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling
 4. Kjør lagerrapport per dato for varetelling, og se at rapporten er tom.


Varetelling med registrering i AX

 1. Lagerstyring -> Periodisk -> NaviCom bransjeløsning -> Fjern opptelling startet, OK.
  Dette skal gjøres før opprettelse av hver tellejournal.
 2. Lagerstyring -> Journaler -> Vareopptelling -> Opptelling
  Opprett en tellejournal pr. lager per dato for varetelling (31.12.20xx). 
 3. Skriv ut journalen/telleliste for bruk ved telling.
 4. Gjennomgå listen og legg inn riktig antall i feltet 'Telt opp' i journalen.
 5. Når alle linjer er ferdig behandlet, trykk Poster. 


Dersom du kjørte nullstilling for ett lager, gjenta Nullstilling-punktene 1 - 4 og Varetelling-punktene 1 - 5 for hvert lager.
Dersom du kjørte nullstilling for alle lagre samtidig, gjenta Varetelling-punktene 1 - 5 for hvert lager.Etterarbeid:

 1. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling
 2. Ta ut lagerrapport per dato for varetelling og verifiser at tallene ble riktig
 3. Send ut varebeholdning til SpeedyCraft
  I AX: SpeedyCraft -> Periodisk -> Til SpeedyCraft -> Lagerbeholdninger
 4. Kjør lukking av lager
  Lagerstyring -> Periodisk -> Lukking og justering
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.