Varetelling registrering i AX, for de som har lagerstyring

Forberedelser:

 1. Postere alle innkommende fakturaer med fakturadato i opptellingsåret.
  Startside -> Firmabunker -> Åpne eFaktura (eventuelt Eye-share og postering i AX)
 2. Rydd opp i åpne bestillinger 
  Startside -> Firmabunker -> Åpne bestillinger
 3. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling (31.12.20xx) 
  Lagerstyring -> Periodisk -> Lukking og justering
 4. Ta ut lagerrapport per dato for varetelling (31.12.20xx)
  Lagerstyring -> Rapporter -> Status -> Lagerverdi -> Lagerverdi etter lagerdimensjon

NB! Det er viktig at det ikke posteres lagertransaksjoner før alle tellinger er ferdig og avklart.
NB! Det er anbefalt å kun telle ett lager om gangen.
NB! Varetellingen skal ha dato i opptellingsåret, senest 31.12.

Varetelling med registrering i AX, for de som har lagerstyring
Med lagerstyring menes at man har løpende oppfølging av lager.

 1. Lagerstyring -> Periodisk -> NaviCom bransjeløsning -> Fjern opptelling startet, OK.
  Dette skal gjøres før opprettelse av hver tellejournal.
 2. Lagerstyring -> Journaler -> Vareopptelling -> Opptelling
  Opprett en tellejournal pr. lager per dato for varetelling (31.12.20xx). 
 3. Skriv ut journalen/telleliste for bruk ved telling.
 4. Gjennomgå listen og korrigere i feltet 'Telt opp' i journalen.
  Dersom det er varer i listen som ikke er telt opp, betyr det at varen ikke finnes på det aktuelle lageret. Sortere journalen etter kolonnen 'Telt opp', markere de linjene som ikke har noe i 'Telt opp' og trykk på knappen 'Nullstill beholdning' for å nulle disse ut.
 5. Når alle linjer er ferdig behandlet, trykk Poster. 

Gjenta Varetelling-punktene 1 - 5 for hvert lager.

Etterarbeid:

 1. Kjør omberegning av lager per dato for varetelling
 2. Ta ut lagerrapport per dato for varetelling og verifiser at tallene ble riktig
 3. Send ut varebeholdning til SpeedyCraft
  I AX: SpeedyCraft -> Periodisk -> Til SpeedyCraft -> Lagerbeholdninger
 4. Kjør lukking av lager
  Lagerstyring -> Periodisk -> Lukking og justering

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.