Faktura på e-post, sende til flere adresser

For å kunne sende faktura til flere e-post-adresser ved postering av faktura, må E-post på Kundekortet være utfylt med semikolon ; mellom e-post-adressene. 

Eks: ola@nordmann.no;kari@nordmann.no

    

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.