Dette beskriver hvordan man definerer pakker i pakkelisten til å kobles sammen med symboler i Tegneverktøy slik at man kan få pris i kalkylen basert på symboler som slippes inn på plantegning.