Hurtigtaster i AX

 

Hurtigtaster

Utfører

Pil til venstre

Et tegn til venstre

Pil til høyre

Et tegn til høyre

Pil opp

En linje opp

Pil ned

En linje ned. Oppretter også en ny linje ved for eksempel i journal.
Ved søk: trykk pil ned to ganger for at det du skal få frem inneholder det du har skrevet i søk

Home

Til starten av linjen

End

Til slutten av linjen

PgUp

Står man i en fane, blar man en post tilbake. Står man på de ulike postene i en oversikt, hopper man en side opp.

PgDn

Står man i en fane, blar man en post frem. Står man på de ulike postene i en oversikt, hopper man en side ned.

Ctrl+Home

Til første post i kartoteket

Ctrl+End

Til siste post i kartoteket

Tab

Hopper ett felt frem

Shift+Tab

Hopper ett felt tilbake

Alt+F9

Slett en linje

Ctrl+N

Ny linje

Ctrl+F3

Filter

Ctrl+Shift+F3

Fjern filter

Ctrl+C

Kopier

Ctrl+V

Lim inn

Ctrl+X

Klipp ut

Ctrl+S

Lagre

Ctrl+P

Print

Ctrl+G

Søk i en kolonne i skjermbildet

Ctrl+Q

Avbryt skjermbilde uten å lagre

Ctrl+F4 

Lukk et skjermbilde (kan bruke Esc også)

Ctrl+Windows+Alt+F4

Hopp til kartotek

Ctrl+Tab

Hopp mellom faneblad fremover

Ctrl+O

Hopp mellom faneblad bakover

Ctrl+D

Åpne en meny

Alt+F4

Avslutt programmet

Ctrl+Alt+F4

Gå til hovedtabellen

Alt+Enter

Egenskaper

Alt+Pil ned

Åpne et kartotek/oversikt over poster i et felts tilhørende kartotek

Ctrl+F6

Hopp til neste bilde

Ctrl+PgUp eller PgDn

Hopp mellom for eksempel journallinjer og journalhode frem/tilbake

Ctrl+E

Overføre skjerminnhold til Excel

   

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.