Endre bankkontonummer på leverandør

For å endre bankkontonummer på leverandør, går man inn på
Leverandør -> Fellesskjermbilder -> Leverandørdetaljer
Markere aktuell leverandør og gå til Betaling-folder.
Høyreklikke i Bankkonto-feltet og Gå til hovedtabellskjemaet.

Endre til nytt bankkontonummer. Lagre og lukk vinduet.

Tilbake i Betaling-folderen, trykk F5-knappen for å oppdatere.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.