Dersom man ønsker å endre forfallsdato på en allerede sendt faktura, kan man gjøre dette inne på kundedetaljer.
Kunde -> Fellesskjermbilder -> Kundedetaljer

Markere aktuell kunde og trykk Funksjoner-knappen -> Åpen transaksjonsredigering.
Her kan man endre forfallsdato.

Fakturaen som er sendt vil fortsatt ha opprinnelig forfallsdato. Det er kun her i kundedetaljer i AX at datoen er endret.