Manglende postnummer?

Dersom det mangler postnummer eller kommunenummer i adresseregisteret, kan man oppdatere herfra:

Grunnleggende -> Oppsett -> Adresser -> Postnumre

Trykk på Oppdater fra Bring.no-knappen, og deretter OK.

Oppdateringen kan ta noen minutter.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.