Hvordan velge filsti der du har lagret/skal lagre prosjekttegningene.

Åpne DDS-CAD 15.

1. Trykk på Innstillinger for prosjekter

2. Trykk Endre

3. 'Bla gjennom...' for å finne ønsket mappe

4. Markere ønsket mappe og trykk Velg mappe.

5. Trykk OK og OK.