Man kan sende inn tegninger fra hvilken som helst 3.parts app til Kalkyleverktøy som en plantegning.


I dette eksempelet er appen Magicplan (https://www.magicplan.app/en/) benyttet, men her finnes det helt sikkert mange alternativer. Prinsippet er enkelt - man lager en tegning og sender den inn på epost til plan@imaker.no og dette blir da lagt inn som plantegning i kalkylen.


Dette er et eksempel men viser hvordan flyten er:

  1. Benyttet Magicplan til å skanne to rom ved hjelp av kamera, man kan også bare angi målene på rommet manuelt om ønskelig
  2. Sendt inn PDF av plantegningen til plan@imaker.no med tittelen "3.etasje:7487560". Tallet som kommer etter kolon er identifikasjonen på selve kalkylen som gjør at den blir koblet riktig, dette tallet er unikt per kalkyle og kommer opp når du klikker på "Plantegning" på inne på aktuell kalkyle
  3. Etter omtrent 10 minutter så ble det opprettet et nytt kapittel i kalkylen
  4. Inne på kapittelet og knappen "Plantegning" så ligger nå tegningene jeg sendte inn og kan brukes helt som vanlig