Tegne kursopplegg mellom punkter

Etter å ha lagt inn punktene så markerer man de punktene man ønsker å koble sammen og klikker på knappen "Koble", klikk på knappen flere ganger for å endre fra buet til rett linje, eventuelt fjerne kobling.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.