Etter å ha lagt inn punktene så markerer man de punktene man ønsker å koble sammen og klikker på knappen "Koble", klikk på knappen flere ganger for å endre fra buet til rett linje, eventuelt fjerne kobling.