Selv om man har automatisk import av OCR-innbetalinger, kan det hende at innbetalinger blir avvist i AX. Det kan komme av at beløpet som er innbetalt ikke er samme beløp som er registrert på fakturaen den er merket mot.

På Startside finner du info om uposterte innbetalinger i en egen bunke.

Gå inn på denne for å se journalen(e). Trykk Linjer-knappen for å se detaljene.

Her ser vi en innbetaling som er Avvist.
Trykk Funksjoner -> Utligning, for å finne årsaken til hvorfor den er avvist.


Svar 'Nei'/'No' på spørsmålet som kommer fram.

Her ser vi at opprinnelig faktura var på 2 413,00, men innbetalingen er på 2 463,00, altså en differanse på 50,00, som kanskje er et purregebyr. Lukk skjermbildet for å komme tilbake til journalen.


Svar 'Nei'/'No' på spørsmålet som kommer fram.

1. Endre beløpet til samme beløp som fakturaen.
2. Gå på linjen under og trykk Ctrl+N for å legge til en linje.
3. Sjekk at du får samme bilagsnummer som opprinnelig transaksjon/linjen over.
Legg inn Kontotype = Finans og Konto = purregebyr (eller rente eller annen aktuell konto).

Markere alle linjene og trykk Betalingsstatus -> Godkjent.

Trykk Poster -> Poster.