Man kan legge inn strekkode på varer i AX ved hjelp av scanning:
Lagerstyring -> Varedetaljer

Søk opp aktuell vare, trykk Oppsett-knappen og Strekkoder.


Velg Strekkodeoppsett EAN, markere Skanning og flytt cursoren til Strekkode-kolonnen.

Nå kan strekkoden scannes inn på varen (eventuelt legge den inn manuelt).