Strekkoder på varer

Man kan legge inn strekkode på varer i AX ved hjelp av scanning:
Lagerstyring -> Varedetaljer

Søk opp aktuell vare, trykk Oppsett-knappen og Strekkoder.


Velg Strekkodeoppsett EAN, markere Skanning og flytt cursoren til Strekkode-kolonnen.

Nå kan strekkoden scannes inn på varen (eventuelt legge den inn manuelt).

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.