Ekstra tekst på faktura til kunde

Om man ønsker en merknad på alle fakturaer som sendes til en aktuell kunde, er det mulig å legge inn en tekst på 20 posisjoner som kommer med i fakturaheadingen.

Feltet 'Rekvisisjonsnr.' på Generelt-folder på kunden kan benyttes til ekstra info på faktura til kunden. Det er bare plass til 20 posisjoner på fakturaen, selv om det er mulig å legge inn flere posisjoner i 'Rekvisisjonsnr.'-feltet.

Endringen vil tre i kraft på nye prosjekter.
For at endringen skal tre i kraft på eksisterende prosjekter, må man på aktuelt prosjekt 
- gå til tilhørende prosjektkontrakt og hente opp kundenummeret på nytt
- hente opp kundenummeret på nytt

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.