Leverandørfakturaer / utlegg / reiseregning

På bakgrunn av at mengden med elektroniske inngående faktura har økt betraktelig den siste tiden har vi besluttet å avvikle vårt fakturamottak og sette ut tjenesten til en 3.part. Dette skal i praksis innebære lite endringer for deres del, men et par ting må dere være klar over:

-    I løpet av juni legger vi inn ny autosvar på faktura@elkonor.no som gir instruks til avsender om ny adresse, helst EHF

-    Alle bedrifter får sin unike epostadresse, organisasjonsnummer-NO@cogidocs.net, som er adressen som skal brukes fremover

-    Alle faktura som sendes til ny adresse blir konvertert til EHF, det vil med andre ord si at de som har EHF i AX vil motta alle faktura i AX, selv om de opprinnelig er sendt som PDF

-    For de som har EHF i AX oppfordrer vi til å være litt ekstra observante på dubletter

-    Dersom noen har noe automatikk rundt videresending til faktura@elkonor.no, eller har dette satt opp på en skanner må det endres

-    Dersom noen pleier å sende inn reiseregninger eller utlegg til faktura@elkonor.no, skal disse nå sendes inn med en utfylt forside, se vedlegg. Det vil ikke være mulig å kun sende inn kvitteringer til ny adresse.


Det er viktig å understreke at dette vil være en litt myk overgang med tanke på at vi kommer til å behandle ting som kommer til faktura@elkonor.no i en god periode fremover til alle har fått med seg dette. 


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.