Tegneverktøyet er nå tilgjengelig for alle brukere i første utgave. Dette betyr at det helt sikkert vil komme noen endringer underveis, men grunnprinsippet om at dette skal være et enkelt verktøy som på ingen måte skal erstatte DDS-CAD ligger fast.


Verktøyet er per i dag kun tilgjengelig via Kalkyleverktøy og under nytt kapittel, dette fordi vi kommer til å lage koblinger mellom symboler i tegneverktøyet og pakker i kalkyleverktøy som gjør at når man legger symboler til en tegning så får man også med seg priselementer. Det kommer nok til å bli laget en "snarvei" her slik at man kan lage en tegning uten å gå via Kalkyleverktøy, og at systemet da lager kalkyle og kapittel i bakkant.


 1. Gå inn på Kalkyle og enten lage en ny kalkyle eller åpne en eksisterende
 2. Lag et nytt Kapittel og angi "Kode" og "Tittel", deretter klikker du på velg fil under "Plantegning" og finner tegningen du ønsker å benytte, dette kan være flere filformater og normalt sett PDF
 3. Du kommer da inn på kapittelet og har knapp for "Plantegning" helt til høyre som åpner selve tegningen
 4. Du kan nå begynne å legge inn symboler på tegningen, merk forklaringen til zooming, panorering og "snapping"

  Når man har lagt inn en linje og skal slette den igjen, trykk på Korrigere linjer, merk linjen og du kan justere den dit du ønsker eller trykke Delete for å slette den.


 5. For å koble til eller fra elementer med hverandre,
  A) trykk på ett av elementene, hold shift-knappen nede og trykk på det andre elementet, slik at det kommer fram en firkant.
  B) Trykk ( eller ) eller - for å lage koblingen.
  B) Trykk 0 for å fjerne koblingen.


Dette er altså første versjon og et par punkter som det er naturlig å jobbe videre med:

 • utvidelse av biblioteket for symboler
 • mulighet for starte tegning med blanke ark der man kan tegne opp rom selv (dette kan også løses slik det er om man feks tegner på et ark og tar bilde av arket)
 • tilpasse verktøyet for bruk på mobile enheter
 • lage kobling mellom symboler og pakker i Kalkyleverktøy