Feillogg SpeedyCraft

Ved import til AX fra SpeedyCraft, kan det være at noe havner i Feillogg SpeedyCraft på Startside i AX.

Her følger en oversikt over hvilke typer feilmeldinger som kan inntreffe og hvordan man rydder i disse.


SCTypeMerknad / MeldingHvordan rydde
Overdragelse Service
Prosjektet xxxxx har ikke status pågårGå inn på aktuelt prosjekt og endre status ved å trykke Prosjektstadium -> Pågår.
Gå til modulen SpeedyCraft -> Periodisk -> Import fra SpeedyCraft for å kjøre importen på nytt.
Gå til Startside, trykk F5 for å sjekke at Feillogg SpeedyCraft er korrigert.
Sjekk i Pass På-bunker om noe ligger upostert. Gå inn på de uposterte journalene for å postere disse.
Gå deretter inn på de aktuelle prosjektene igjen for å vurdere om noe skal faktureres eller ikke.
Til slutt settes de aktuelle prosjektene tilbake til status Avsluttet.
Overdragelse ProduktProsjektet xxxxx er definert som et hovedprosjekt, registrering bør skje i underprosjektGå inn på aktuelt prosjekt og endre status ved å trykke Prosjektstadium -> Pågår.
Gå til modulen SpeedyCraft -> Periodisk -> Import fra SpeedyCraft for å kjøre importen på nytt.
Gå til Startside, trykk F5 for å sjekke at Feillogg SpeedyCraft er korrigert.
Sjekk i Pass På-bunker om noe ligger upostert. Gå inn på de uposterte journalene for å postere disse.
Gå deretter inn på de aktuelle prosjektene igjen for å vurdere om noe skal faktureres eller ikke.
Til slutt settes de aktuelle prosjektene tilbake til status Avsluttet.
Overdragelse ProduktProsjektkategorien må fylles utI Merknadsfeltet vil varenummer fremkomme.
Gå til Lagerstyring -> Fellesskjermbilder -> Varedetaljer.
Søk opp aktuell vare og gå til Referanser-folder.
I feltet Kategori skriver man inn V4010 når det er en ordinær vare.
Gå til modulen SpeedyCraft -> Periodisk -> Import fra SpeedyCraft for å kjøre importen på nytt.
Gå til Startside, trykk F5 for å sjekke at Feillogg SpeedyCraft er korrigert.
TildelingProsjektgruppe er ikke angittGå inn på aktuelt prosjekt og trykk Funksjoner -> Endre prosjektgruppe. Velg aktuell prosjektgruppe i 'Endre til gruppe'-feltet og trykk OK.
Gå til modulen SpeedyCraft -> Periodisk -> Import fra SpeedyCraft for å kjøre importen på nytt.
Gå til Startside, trykk F5 for å sjekke at Feillogg SpeedyCraft er korrigert.
VedleggFiler med denne filtypen kan ikkeDette er dokumenter/bilder som er lagret i HEIC-format fra iPhone.

I Feillogg SpeedyCraft er det oppgitt hvilket vedlegg (SCID-kolonnen) og prosjekt/ordre (Prosjekt-kolonnen) det gjelder.
Gå inn i SpeedyCraft Manager, inn på aktuelt prosjekt/ordre og gå til Vedlegg-folderen.
Finn aktuelt vedlegg (som vises som et spørsmålstegn) og konvertere dette til jpg-filformat (man kan installere programmet iMazing HEIC Converter for bruk til dette formålet).

Legg til JPG-vedlegget på ordren og slett HEIC-vedlegget fra ordren.
Gå til AX, modulen SpeedyCraft -> Periodisk -> Import fra SpeedyCraft for å kjøre importen på nytt.
Gå til Startside, trykk F5 for å sjekke at Feillogg SpeedyCraft er korrigert.

Se egen Veiledning for å unngå lagring av HEIC-filer.
Overdragelse ProduktSalgsvaluta må fylles utSjekk at valutakode er lagt inn på kundekontoen og prosjektkontrakten som er koblet til det aktuelle prosjektet.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.