Tekst på purring

Om man ønsker å ha med en ekstra standard tekst på purrebrev, legger man inn dette i AX i Kunde -> Oppsett -> Rente og purring -> Purring.

Markere aktuell purrekode og gå til Merknad-folder.Skriv inn ønsket tekst og trykk Lagre-ikonet i verktøylinja.

Slik vil teksten fremkomme på purrebrevet:


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.