Opprette brukerprofil i AX

Hvordan opprette brukerprofil i AX


  1. SpeedyCraft - Oppsett - Profiler
  2. Legg til ny og gi profilen et navn  3. Gå til arkfane Generelt og legg inn verdier som ønsket
  4. Ved begrensning av registreringskategorier, legg til Valgte og trykk på knappen Velg  5. Ved begrensning av lager, legg til Valgte og trykk på knappen Velg

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.