Søke etter leverandørfaktura

Hvis du skal søke etter en faktura, men ikke har leverandørnummer, kan du søke etter fakturanummer under transaksjoner.


  1. Gå til Leverandør - Rapporter - Transaksjoner - Faktura - Fakturaspesifikasjon
  2. Trykk på knappen Velg
  3. Skriv inn fakturanummer i feltet Kriterier ved siden av Faktura


  4. Trykk Ok og Ok. Rapporten viser Leverandørnummer, fakturadato og forfallsdato samt beløp. Vær obs på at fakturanummer kan være lik hos flere leverandører.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.