For å kunne sende Purring SMS
- må oppsettet for dette være satt opp og aktivert, ta kontakt med Support for bistand.
- må man ha opprettet en purrenota først. Se Purrerutine.

Send purring på SMS
Kunde -> Periodisk -> Rente og purring -> Purrenota 

Merk purrenotaen du ønsker å sende SMS-purring på.
Trykk Send purring SMS-knappen.
Velg mobilnummer fra listen i nedtrekksmenyen som slår opp på kunden. NB! mobilnr til kunden må være registrert i kolonnen Telefon. Om det ikke ligger noe mobilnummer på kunden, tast inn mobilnummeret. Det skal ikke være +47 foran mobilnummeret. 

Rediger eventuelt på mal-teksten og trykk Send melding. 


Sjekk om en purring er sendt på SMS
Kunde -> Periodisk -> Rente og purring -> Purrenota

Merk aktuell purrenota og trykk Send purring SMS-knappen.
Trykk SMS Logg-knappen.

Da kommer loggen fram, som viser dato, klokkeslett og mottakers mobilnummer.