Oppheve avvist faktura i Eye-share

Hvordan kan man oppheve en avvist faktura i Eye-share


  1. Hent opp den avviste fakturaen
  2. Klikk på Attestasjon(grønn tekst) og deretter Fjern attestering
  3. Trykk på Lagre
  4. Fakturaen legger seg da tilbake til Ingen attestering

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.