Mappe opp nettverksdisker lokalt

Hvordan mappe opp nettverksdisker lokalt. For å kunne gjøre dette må nett være levert av Telecomputing, dvs direkte linje. Likevel kan det skje at mappingen blir borte og da gjør man bare oppsettet på nytt. Veiledningen under viser hvordan man mapper opp W:\, men kan selvsagt gjøre det samme med U:\


  1. Stå i utforsker på Denne PC
  2. Høyreklikk og velg Legg til en nettverksplassering
  3. Kopier og lim inn følgende adresse: \\N13OS2CFI007.n13.tconet.net\104765$\ og deretter går du til utforsker til den mappen du ønsker og kopierer opp filsti, se rød firkant.
  4. Skriv inn brukernavnet og passord, samme som citrix-pålogging. Noen ganger kan det være lurt å benytte N13\104765xxxx da brukernavnet(mail-adresse) kan være samme som windows-brukernavn og at man da har problem med å mappe opp. Brukernavnet 104765xxxx finner du på oppstartssiden.
  5. Trykk Neste hvis mappenavnet som vises er riktig
  6. Trykk Fullfør

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.