For at løsninger skal bli tilgjengelig i hvert medlem sin nettbutikk må det være lagt inn salgspris på disse, og her er en forklaring på hvordan dette gjøres.


  1. Logg inn på intranett og gå inn på Kalkyleverktøy
  2. Klikk på Nettbutikk
  3. Legg inn salgspris (eks.mva) på løsningene