Bilbeskatning legges inn på medarbeideren.

Lønn -> Steder -> Lønn medarbeider
Markere den aktuelle ansatte, trykk Registreringer og Personalgoder.

Der skal følgende kolonner fylles ut:

  1. Kode: Velg 'Fri bil'
  2. Verdi: innkjøpsprisen på bilen. NB! El-bil: 60% av innkjøpsprisen. Se eksempler nedenfor.
  3. 1.registreringsdato
  4. merke 'Mer enn 40.000 km/år' hvis aktuelt. Yrkeskjøring på mer enn 40.000 km gir 25 prosent lavere beregningsgrunnlag.


Eksempel el-bil
El-bilen koster kr 300 000, legg inn innkjøpspris = kr 180 000 (300 000 * 0,6).
Dersom man kjører mer enn 40.000 km/år, vil beregningsgrunnlaget bli kr 135 000 (180 000 * 0,75).


Eksempel annen type bil
Bilen koster kr 300 000, legg inn innkjøpspris = kr 300 000.
Dersom man kjører mer enn 40.000 km/år, vil beregningsgrunnlaget bli kr 225 000 (300 000 * 0,75).