Åpne poster kunder / leverandører

Åpen postliste kunde
Kunde -> Rapporter -> Transaksjoner -> Kunde -> Åpne transaksjoner
Skriv inn pr.dato og trykk Velg-knappen. Gå til Utskriftsfolder og merke for 'Skriv ut samlet sum', slik at saldo kommer fram på rapporten. Saldoen skal da stemme med konto 1500.

Åpen postliste leverandører
Leverandør -> Rapporter -> Transaksjoner -> Faktura -> Åpne fakturatransaksjoner
Skriv inn pr.dato og trykk Velg-knappen. Gå til Utskriftsfolder og merke for 'Skriv ut samlet sum', slik at saldo kommer fram på rapporten. Saldoen skal da stemme med konto 2400.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.