Søke fram butikkfaktura

Her finner man igjen butikkfakturaene:


Kunde -> Forespørsler -> Journaler -> Faktura

  1. Hvis du ikke har fakturanummeret (som du kan søke fram i Faktura), kan du søke fram *butikk* i Fakturakonto.
  2. Begrens utvalget ved å skrive inn aktuell dato.
  3. Markere aktuell faktura og trykk Forhåndsvis/Skriv ut.
  4. Trykk Forhåndsvis original.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.