Kontoutdrag leverandør

For å få en oversikt over transaksjoner på leverandør, kan man ta ut leverandørkontoutdrag.

  1. Leverandør -> Rapporter -> Transaksjoner -> Leverandør -> Kontoutdrag
  2. Her legger man inn ønskede kriterier. Om du ønsker å se alle leverandørene, trykk OK.
  3. Om man ønsker å ta ut kontoutdrag bare på enkelte leverandører, vent med å trykke OK - trykk Velg-knappen for å begrense rapporten.

  4. Hent fram de leverandørnummerne du ønsker.
  5. Husk komma mellom hvert leverandørnummer. Trykk OK, og OK.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.