Hvordan endre skjermbilde - prosjektdetaljer

Det kan være ønskelig å lage seg et eget oppsett på hvilke kolonner man ønsker vise i prosjektdetaljer. Her følger veiledning for hvordan man skjuler, legger til og flytter kolonner i skjermbildet.


Skjule kolonner:

  1. Høyreklikk i kolonnen du ønsker å skjule og trykk skjul. Slik fortsetter du med de kolonnene du ikke vil skal vises.


Legge til kolonner:


  1. Stå i hvilken som helst kolonne, høyreklikk og velg Oppsett.
  2. I neste skjermbilde trykker du på knappen Legg til felt.
  3. I skjermbildet som nå dukker opp må du trykke på plusstegnet(+) på Prosjekter for ekspandering. Nå vises alle kolonner som kan hentes inn. Gå nedover og når du finner det du ønsker, dobbelklikker du valgte element. Valget ditt vil legge seg ved siden av kolonnen du høyreklikket i. (Se lenger ned for hvordan man flytter kolonner).
  4. Når du har valgt de kolonnene du ønsker, trykker du ut på krysset.


Flytte kolonner:

  1. Hvis du ønsker å flytte kolonner til venstre eller høyre, klikker du i headingen på kolonnen som skal flyttes.
  2. Hold venstre musetast nede og "dra" kolonnen dit du ønsker. I skjermbildet flytter jeg kolonnen Leveringsnavn til venstre og den blå streken indikerer hvor jeg er.
  3. Slipp musetasten når du har flyttet kolonnen dit du ønsker.


Lagre oppsettet:

  1. Høyreklikk i hvilken som helst kolonne og velg Oppsett.
  2. Trykk på Lagre og gi oppsettet et navn. Oppsettet kan hentes opp igjen senere hvis det skulle bli endringer på skjermbildet. NB! Oppsettet er personlig og vises kun på din bruker.


Det kan forekomme endringer i skjermbilde som ikke tillater at lagret oppsett hentes frem .


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.