Flytte skjema i SpeedyCraft Admin

Hvordan flytte skjemaer fra et prosjekt til et annet i SpeedyCraft Admin.


  1. Velg prosjektet du skal flytte skjema fra og gå til arkfanen Skjemaer
  2. Velg det skjemaet som skal flyttes
  3. Velg deretter Kopier/Flytt
  4. Trykk på Flytt og velg hvilket prosjekt det skal flyttes til fra nedtrekkspila.
  5. Trykk på knappen Flytt og skjemaet blir flyttet til valgt prosjekt.
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.