Ekstra tekst på faktura

Det er mulig å legge inn en ekstra tekst på prosjektfakturaer.

Dette gjøres i Kunde -> Oppsett -> Skjemaer -> Skjemamerknader.
Trykk Ctrl+N for å legge til en ny linje.

Velg skjema 'Prosjekt - a konto faktura' for å legge til tekst på a konto-fakturaene.
Gå til Tekst-folderen og skriv inn aktuell tekst.

Det lar seg ikke gjøre å formatere denne teksten.

Slik kommer teksten fram på fakturaen:


Skjema 'Prosjekt - faktura' gjelder for alle prosjektfakturaer, unntatt a konto-fakturaer.

Skjema 'Prosjekt - kreditnota' gjelder for alle kreditnotaer på prosjekter, uavhengig om det er kreditnota på en A konto eller Faktura.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.