Konteringsmal i Eye-share

I Eye-share kan man lage en konteringsmal for hvordan man ønsker at fakturaer på en gitt leverandør skal bokføres.

Gå til Oppsett - > Konteringsmaler

Trykk Ny konteringsmal, og legg inn en beskrivelse i Tittel-feltet.

På Leverandør-folderen legger man inn en ny linje der man velger aktuell leverandør og fyller inn de aktuelle verdiene i konteringsraden.

Trykk Lagre.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.