Man kan ta ut en oversikt over a-konto-fakturaplaner på åpne prosjekter.

  1. Prosjekt -> Rapporter -> Faktura -> A konto-fakturaplanlegging
  2. Marker ønskede felter og velg Til dato. 
  3. For å begrense rapporten til å bare ta med a konto-planer som ikke er fakturert, pass på at feltet Fakturert ikke er merket.
  4. Trykk Velg-knappen.
  5. Trykk Legg til-knappen, for å begrense rapporten til å bare ta med åpne prosjekter.
  6. Velg Tabell = Prosjekter, Felt = Prosjektstadium og Kriterier = Pågår. Trykk OK og OK.