Slik endrer du HEIF / HEIC til JPG

HEIF / HEIC i SpeedyCraft

Dette filformatet er pr. i dag ikke støttet i SC Admin og flere økonomisystemer. Dette gjør at bilder som er tatt på iPhone med dette formatet vil komme med et spørsmålstegn i SC Admin.

 

Endre til JPG som standard

Det er fullt mulig å endre standarden på telefonen tilbake til JPG.
Dette er hva som må gjøres for at dokumentasjonen skal fungere uten problemer.

-> På iPhone: Gå til Innstillinger -> Kamera -> Formater

-> Huk av for Mest kompatibel istedenfor High Efficiency:

Slik endrer du det nye iPhone-bildeformatet til JPG


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.