Transaksjoner pr. prosjekt på en hovedbokskonto

Veiledningen viser hvordan man lager en oversikt pr. prosjekt på en gitt hovedbokskonto.
I dette eksemplet ønsker vi å vite summen av transaksjoner pr. prosjekt på hovedbokskonto 1495.

 1. Økonomi -> Fellesskjermbilder -> Kontoplandetaljer
 2. Søk opp konto 1495 og trykk Transaksjoner

 3. Begrense søket ved å legge inn til og fra dato, og Periodekode=Normal.

 4. Trykk på Formål for å få linjene sortert i Formål-rekkefølge. (Formål = Prosjektnummer)

 5. Trykk på Excel-ikonet for å eksportere linjene til Excel.

 6. I Excel går du til Sett inn-folderen og trykk Pivottabell helt til venstre i menyen. Trykk OK.

 7. Dra Formål ned til Rader.

 8. Dra Bilag ned til Rader.

 9. Markere beløp-kolonnen og velg Tall i type format (der det står Standard) i verktøylinjen.

 10. Høyreklikke på minusen - foran prosjekt/formål-nummeret, velg Vis skjul og Skjul hele feltet.

 11. Her kan man se saldo pr. prosjekt på konto 1495.

 12. Trykke på plussen + foran prosjekt/formål-nummeret for å få frem transaksjonene på et av prosjektene.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.