Ønsker du å få med oversikt over timene som er postert på prosjektet du skal fakturere, gjør du som følger.


Når du har opprettet et fakturaforslag, setter du inn et merke i kolonnen Fakturaspesifikasjon.
Da vil det vises detaljer på hva som er ført av timer og eventuelt utgifter på prosjektet.

Om du åpner Proforma-fakturaen, vil du finne oversikten som et fakturavedlegg etter selve fakturaen.


Om du ikke merket kolonnen Fakturaspesifikasjon i fakturaforslaget, og fakturaen allerede er postert, men ikke sendt elektronisk, kan du sette på merket i Fakturaspesifikasjon og så sende fakturaen (eFaktura -> Send elektronisk).