Stopp import SpeedyCraft

Melding - Kan ikke kjøre import. Importen kjøres av annen bruker


  1. Gå inn i SpeedyCraft fra AX
  2. Fellesskjermbilder - SpeedyCraft batch
  3. Slett raden som ligger der
  4. Kjør ny import fra Periodisk - Import fra SpeedyCraft

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.