Avstemming av lønns- og trekkoder

For å kunne avstemme lønns- og trekkoder mot finanstransaksjoner, bruker man rapporten Avstemming av årsrapport.

Avstemmingen skjer i tre step:

A Ta ut rapport

B Sjekk lønnsart-transaksjonene

C Sjekk hovedbokstransaksjonene
A Ta ut rapport


1. Lønn -> Rapporter -> Interne rapporter -> Avstemming av årsrapport


2. Trykk Velg for å begrense rapporten til en aktuell periode.


3. Fyll inn aktuell periode og trykk OK, og OK.


Her ser vi for eksempel at det er postert tilsammen 23.000,00 på konto 1570 med lønnsartsnummer 40012.


OBS! Vær oppmerksom på at 

- noen lønnsarter har posteringer på flere hovedbokskonti, f.eks. her er lønnsart 50100 postert på både 2640 og 2670. Ved avstemming må man ta hensyn til begge disse kontoene.

- noen hovedbokskonti har transaksjoner med flere lønnsarter, f.eks. konto 2600 som har både lønnsart 65100 og 65300. Ved avstemming må man ta hensyn til begge disse lønnsartene.B Sjekk lønnsart-transaksjonene


4. For å kontrollere transaksjonene på lønnsartene, går man til Lønn -> Fellesskjermbilder -> Lønnsarter.


5. Søk fram et av lønnsartsnummerne og trykk Transaksjoner.


6. Sjekk at summen av transaksjonene i Ferieopptjeningsår stemmer med beløpet på rapporten.

7. Om det er mange transaksjoner, henter man ut linjene til Excel.8. Filtrere slik at du får med bare de transaksjonene som gjelder for det aktuelle Ferieopptjeningsåret, og velg bare de linjene som har 'Ingen' i 'Lønnskjøring er ført tilbake'-kolonnen.

9. Trykk i feltet under beløpene.

10. Trykk Autosummer og enter, for å få fram summen av beløpene.


11. Sjekk at summen av transaksjonene i Ferieopptjeningsår stemmer med beløpet på rapporten.C Sjekk hovedbokstransaksjonene


12. Deretter sjekkes hovedbokstransaksjonene, gå til Økonomi -> Rapporter -> Transaksjoner -> Finanstransaksjonsliste.


13. Trykk Velg.


14. Velg/skriv inn aktuell konto.

15.  Skriv inn aktuell periode (husk to punktum mellom datoene for å få 'fra og med-dato' 'til og med-dato').

16. Trykk OK, og OK.


17. Ta rapporten over i Excel, ved å trykke skriver-ikonet.


18. Velg Excel

19. Trykk OK og trykk Ctrl+v for å lime inn linjene.20. Merke heading-linjene, høyreklikke og slett disse.


21. Markere hele arket ved å trykke her.

22. Gå til Data.

23. Trykk Sorter. 


24. Sorter etter Kolonne B (bilagsnummer-kolonnen). Grunnen til dette er at vi skal finne og summere alle lønnsbilagene, 3-sifret bilagsnummer.

25. Trykk OK.

26. Trykk OK.


27. Her er lønnsbilagene, 3-sifret bilagsnummer.

28. Markere beløpene i de aktuelle linjene.

29. Sjekk at summen stemmer med beløpet på rapporten (se punkt 11).
Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.