Veiledningen forklarer hvordan man endrer/justerer transaksjoner på prosjekt.

I eksemplet skal vi justere en timetransaksjon fra Mva-gruppe 03, som er ‘Utgående mva høy sats’ og altså avgiftspliktig salg, til Mva-gruppe 05, Avgiftsfritt salg.


Prosjekt -> Fellesskjermbilder -> Prosjektdetaljer


1. Sjekk hvilken Mva-gruppe transaksjonen har.
Søk frem aktuelt prosjekt og markere linjen med den transaksjonen du ønsker å endre, her timetransaksjonen med Prosjektdato 18.05.2018 og Kategori 303.
Trykk Detaljer.


I dette bildet er linjen markert automatisk.
Gå til Generelt-folder for å se hvilken Mva-gruppe som er registrert på transaksjonen.


Denne transaksjonen ble postert med Mva-gruppe 03, som vi nå skal endre/justere til Mva-gruppe 05.

2. Justere transaksjonen
Trykk Funksjoner og Justering.

Trykk Velg.


Fyll inn ønsket Justeringsdato (transaksjonsdato for justeringen).

Trykk OK.


Aktuell linje fremkommer i skjermbildet.
Trykk Juster.


Her velger man hva som ønskes justert.
I dette tilfellet er det mva/avgift som skal justeres, og da setter man inn merke i Avgift, og trykker OK.Transaksjonen som skal justeres dukker opp i nedre del av skjermbildet.
Nå kan man utføre justeringen. Her endrer vi Mva-gruppe fra 03 til 05.

Trykk Poster-knappen i øvre del av skjermbildet. Da posteres justeringen og det kommer frem en bekreftelse på at den er postert.


Trykk Esc-knappen til du er tilbake til transaksjonsbildet, og sjekk at endringen er på plass på Generelt-folderen.


Nå er Mva-gruppe endret til 05.