A-melding kun arbeidsforhold

A-melding kun på arbeidsforhold


  1. Gå til Periodisk - A meldingen - Leveranser
  2. Klikk på Ny - A-melding og velg riktig periode og huk av for Opprett kun arbeidsforhold
  3. Stå på aktuell melding og klikk Valgt - Marker som aktiv. Dette betyr at det er denne meldingen du skal jobbe med
  4. Klikk på Valgt - Send til Altinn
  5. Verifiser at organisasjonsnummer er riktig, (dersom du får opp infologg som sier "Ukjent leveranse" skal du bare se bort fra det) og klikk Ok
  6. I neste bilde klikker du på Avsend batch
  7. Legg inn det som skal legges inn her og klikk på "Få PIN kode" som legges inn i riktig felt før du klikker Ok for å sende inn A-meldingen. Husk å hake av for Send til arkiv.
  8. For å hente returmeldingen klikker du på Valgt - Hent tilbakemeldingVar dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.